Carta do Presidente

En 1966 á pregunta dun xornalista sobre o seu grao de satisfacción coa Fundación que acababa de establecer, Pedro Barrié de la Maza, na miña opinión dando mostra de prudencia, contestaba que aínda era pronto para sabelo.

Pasaron cincuenta anos. Cincuenta anos nos que creo sinceramente que soubemos arraigarnos neste país e nos que a misión da Fundación, fiel á vontade do noso fundador, permaneceu a mesma. Foi a nosa responsabilidade adaptar as ferramentas ao noso alcance aos tempos e ás necesidades dunha sociedade complexa e en constante mudanza, para garantirmos que isto sexa así.

Mais os anos son só unha das posibles unidades de medida para contar este período. Quero destacar outras como os 4 millóns de usuarios, 2.000 actuacións, 166 exposicións ou 508 títulos publicados e case medio millón de exemplares doados que debuxan a área de Patrimonio e Cultura; 392 entidades e milleiros de beneficiarios directos que o fan na área de Acción Social; o apoio directo a medio centenar de institucións, proxectos e programas de formación científica, en moitos casos desde a súa propia creación na área de Ciencia, ou as 15.342 bolsas concedidas na área de Educación. Indicadores certamente elocuentes, aínda que nada se pode en realidade reducir exclusivamente a cifras xa que son inseparables dos seus correspondentes nomes e apelidos.

Entre as actividades levadas a cabo durante este ano quixera salientar de xeito especial a acollida da VI Conferencia Xeral da Asociación Española de Fundacións. Alí tivemos a oportunidade de compartir ideas para o futuro e reflexións sobre o panorama actual. Pero o que é polo menos igual de importante, foi unha nova oportunidade para reflexionarmos sobre a nosa propia esencia, sobre o espazo que debemos ocupar activando o potencial xa existente, intentando crear talento novo, cedendo gustosamente o protagonismo a unha sociedade na que cremos.

Sen dúbida hai motivos para estar orgullosos dos fitos acadados, cumprindo cos valores de Pedro Barrié e da súa fiel continuadora Carmela Arias. Volvendo á pregunta que se lle facía ao noso fundador e facendo unha reflexión sobre os últimos cincuenta anos, agora comprendo o alcance das súas palabras: non só era un reflexo de prudencia senón que avanzou a propia natureza da Fundación, marcada polo inconformismo e sempre coa ollada posta no futuro sen perder de vista as súas orixes.

José María Arias Mosquera

Presidente da Fundación Barrié