Inicio / Sala de prensa / Nota de prensa adquisición de obra nova

BUSCAR

FILTRAR

ÁREA
DATA

Memoria Anual 2017

Memoria corporativa e edicións anteriores

SUBSCRICIÓN AO NEWSLETTER

Reciba no seu correo toda a actualidade da Fundación Barrié

Subscribirse

CONTACTO DE PRENSA

Suzana Mihalic
Directora de Comunicación e Imaxe Corporativa


T. +34 981 060 091 / 659 459 030
smihalic@fbarrie.org


A Fundación Barrié adquire seis novas obras para a súa colección en ARCO 2016 e a nova feira madrileña Drawing Room.

29-02-2016

  • A Fundación Barrié ampliou a súa colección de pintura internacional con seis novas obras de artistas presentes en ARCO 2016 e a nova feira de Drawing Room, dedicada a propostas que teñen o debuxo como eixe formal. Trátase da obra dos artistas galegos Kiko Pérez e Manuel Eirís, os españois Néstor Sanmiguel Diest e Raúl Artiles e as portuguessa Ana Santos e Ana Manso.
  • A Fundación Barrié mantén o seu compromiso coa arte contemporánea a través da súa colección de pintura contemporánea incorporando algúns artistas que traballan distintas vertentes do pictórico desde outros soportes como o debuxo, a escultura, o deseño ou os procesos performativos, investigando sobre as posibilidades pictóricas que se dan dentro e fóra da pintura para acabar fracturando os propios límites que poden definir o que entendemos por pintura hoxe.
  • A colección de pintura contemporánea internacional da Fundación Barrié integra artistas galegos con presenza en coleccións internacionais (Ángela de la Cruz), con figuras consolidadas da pintura contemporánea española e internacional (Günther Förg, Jason Martin, Shinique Smith, Imi Knoebel, Jonathan Lasker, Helmut Dorner, Frank Nitsche, Jessica Stockholder, Fiona Rae, Fabian Marcaccio, Katharina Grosse, Miki Leal, Simeón Saiz Ruiz, Miquel Mont ou Ignasi Aballí) e nomes chave para a pintura da segunda metade do século XX (Imi Knoebel, Jonathan Lasker, Helmut Dorner, Günther Förg, Fabian Marcaccio, Fiona Rae, Frank Nitsche, Jean-Marc Bustamante ou Jessica Stockholder).
 

Arriba abaixo esquerda dereita, 2015_Pintura ao aceite e colaxe sobre papel_109 x 82 cm
© Fundación Barrié

A Coruña, 26 de febreiro de 2016- A Fundación Barrié continúa fiel ao seu compromiso coa arte contemporánea ao sumar seis novas obras para a súa colección de pintura internacional. En ARCO 2016, a Fundación Barrié adquiriu obras dos artistas galegos Kiko Pérez e Manuel Eirís, o zaragozano Néstor Sanmiguel Diest e as portuguesas Ana Santos e Ana Manso; todo iso se completa cunha obra do artista canario Raúl Artiles adquirida en Drawing Room, unha nova feira que completa a oferta artística madrileña destas datas. Estas obras completan unha colección que conseguiu significarse pola súa vocación internacional e polo seu carácter singular, que responde á pregunta que entendemos por pintura hoxe.

Neste sentido, ademais do compromiso coa cultura, a arte e o patrimonio, a Colección de Pintura Contemporánea da Fundación Barrié aspira a ser unha ferramenta didáctica de transmisión do coñecemento e das emocións que permita artellar, arredor das obras que a conforman, actividades lúdicas enfocadas ao entendemento, debate e percepción da creación contemporánea internacional dos últimos 30anos. A inmediatez que proporciona a presenza física das obras nos espazos das sedes da Fundación en Vigo e A Coruña contribúe a potenciar, como só a presenza in situ pode permitir, a capacidade crítica, a estimulación da creatividade e a expresividade daqueles que gozan nas devanditas actividades.

Das novas adquisicións salientan obras que discuten os límites da pintura e o pictórico, traballando preocupacións historicamente presentes na pintura pero desde distintas disciplinas como o debuxo, o deseño, a escultura ou os procesos performativos.
 
Biografía de Artistas adquiridos:

Néstor Sanmiguel Diest (Zaragoza, 1949) é un dos protagonistas da vangarda dos anos oitenta en España, se ben a súa obra cobrou unha maior repercusión nacional e internacional nestes últimos anos. Se nos oitenta dominaba unha pintura de xestos abstractos, con marcada presenza da materia, a obra de Néstor Sanmiguel Diest procurou máis o signo en liña coas posturas postconceptuais americanas. A súa é unha pintura paciente, realizada cun gran dominio da disciplina e unha gran riqueza de técnicas gráficas. A presenza da linguaxe, á que se lle superpoñen imaxes ou trazos de diferente natureza, converten as súas obras nunha sorte de palimpsesto, harmónico e desequilibrado ao mesmo tempo. Néstor Sanmiguel Diest, que inicialmente construíu a súa práctica artística arredor de accións, documentos, pinturas, escritos ou manifestos vinculados a colectivos como A Ua Crat ou Red Distric, é hoxe un dos referentes da pintura contemporánea en España.

O traballo de Ana Santos (Espinho, Portugal, 1982) foi merecente do importante premio EDP 2014 na sección de Artes Visuais de Portugal. Entre as súas exposicións individuais salientan as realizadas na Fundación Caixa Geral de Depósitos-Culturgest ou nas galerías Quadrado Azul ou The Goma; entre as súas mostras colectivas destacan as celebradas en lugares como La Casa Encendida, a Fundación Calouste Gulbenkian ou o Museu de Serralves. Na súa obra, as fronteiras entre o debuxo, o obxecto e a pintura disípanse. Santos amosa interese polo proceso de transformación ao que se ven abocados certos obxectos que caeron en desuso. A artista traballa a partir desa precariedade, a fraxilidade ou o cromatismo da composición, sempre conservando as súas propiedades intrínsecas, como neste caso o mármore, proporcionando unha experiencia plástica froito dun xesto mínimo: un exercicio poético que decodifica realidades pouco frecuentadas.

Raúl Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1985), artista canario residente en Berlín, formula co seu traballo unha metáfora sobre a actual crise social e económica a través de debuxos de fenómenos naturais de grande impacto como cataratas, volcáns, furacáns ou fortes marolas. Son obras que falan da destrución e dun novo renacer, como se a natureza se rebelase contra os seus propios efectos catastróficos. Cos seus debuxos de carácter e dimensión pictórica, cuestiona o soporte papel e o exercicio habitual do debuxo, para convertelo en algo que pendura e convértese nunha cortina no espazo; non se trata de mirar a imaxe senón a través dela. É a ollada como chimpo infinito, como misterio, coa imaxinación é o único intermediario. Raúl Artiles vén de presentar unha extensa exposición individual no CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderna de Las Palmas de Gran Canaria.

As composicións xeométricas de Kiko Pérez (Vigo, 1982) remiten directamente a elementos cotiáns utilizados agora como fontes artísticas tales como mapas e planos de cidades, así como aos rotos, rozaduras e marcas accidentais sobre distintas superficies, características que rachan coa representación canónica do que se entende como abstracción xeométrica. Na súa obra resulta inevitable aludir ao minimalismo ou á vangarda soviética, pero fronte á fría factura industrial do minimalismo e lonxe tamén do carácter dogmático do suprematismo ou o prounismo, Kiko Pérez produce artellos de inusitada calidez. Madeira, papel, aquaplast, vernices, xogos tonais, cinéticos e ópticos e texturas artesanais, veñen dados por un proceso afectivo no cal o artista se apropia de aspectos formais da realidade cotiá que mediante unha calmosa destilación se converten en obxectos de arte. Kiko Pérez expuxo no Centro 2 de Mayo de Móstoles, no MARCO de Vigo, na Sala Rekalde de Bilbao ou na XXXI Bienal de Pontevedra.

Cunha obra irónica e con altas doses de humor, Manuel Eirís (Santiago de Compostela, 1977) traballa a pintura abordando o seu día a día e os seus procesos. Por adición ou subtracción, constrúe a memoria individual e colectiva desde a experiencia urbana, investigando e facendo emerxer datos, de especial irrelevancia, ao protagonismo aurático da pintura. Así, o paso do tempo e as accións performativas son claves para o desenvolvemento dunha pintura incómoda que garda nos seus extensos títulos chaves para quen queira tratar de acceder á súa reconstrución. O silencio poético e unha factura final de pervertido carácter minimalista son claves dunha obra que xoga a tapar e evidenciar a nosa historia, desde o banal e o culto, desde a realidade e a ficción.  Manuel Eirís foi Premio Generación 2013 de Caja Madrid, Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas e expuxo en espazos como MARCO de Vigo ou CGAC de Santiago. Manuel Eirís foi bolseiro da Fundación Barrié.
 
Ana Manso (Lisboa, 1984) desenvolveu o seu traballo no campo da pintura testando unha relación corpórea co obxecto pictórico, a través da escala, cor e movemento, recursos intrínsecos á práctica da pintura. As pinturas obedecen a unha orde de intervalos e repeticións, nin sempre visibles, que estruturan o proceso, convocando posibilidades e potenciando novas formas de ver. Pensando a abstracción comoactividad libre e xeradora de subxectividade, a pintura de Ana Manso deambula entre o que o absoluto e o que non está completo, parecendo indagar sobre formas de comunicación sensible, non verbal. Licenciada en Artes Plásticas pola Facultade de Belas Artes de Lisboa, na súa biografía destacan exposicións na Fundação EDP, Chiado 8 - Arte Contemporânea ou o Museu dá Cidade de Lisboa.

A Colección e o seu catálogo razoado.
A Fundación Barrié editou un extenso catálogo razoado no cal se reúnen todas as obras que conforman a colección, proporcionando un rigoroso instrumento de análise verbo dela. As últimas obras incorporadas á colección achéganse a ese volume á maneira de fichas ilustradas coas que se presentan cada unha das obras, así como os seus correspondentes autores. O catálogo inclúe un extenso texto sobre as derivas da pintura escrito por David Barro, así como unha ilustrativa conversa entre este e María de Corral na que se analizan os principios segundo os cales se rexe hoxe en día o coleccionismo institucional e corporativo. O libro tamén inclúe fichas ilustradas coas que se presentan cada unha das obras pertencentes a La Colección, así como os seus correspondentes autores.