Home / Publications / Publications

Publications


Patrimonio cultural da Alta Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio (EBOOK)


Patrimonio cultural da Alta Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio (EBOOK)


Coa publicación deste volume dedicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto
A catalogación do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenación do territorio A Alta Limia , que inclúe un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fóra, por problemas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randín e Vilar de Barrio. A catalogación dos bens inmobles, cunha dobre función de investigación e de protección, tanto desde o ámbito da lexislación patrimonial como urbanística, pódese consultar na páxina, con diferentes campos de búsqueda. A monografía, despois de analizar os obxectivos e metodoloxía do proxecto e de valorar as diferentes etapas históricas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais.  

Xulio Rodríguez González (ed.)
Patrimonio Vivo

A Coruña, 2014
ISBN ebook: 978-84-9752-088-1
Puede adquirir el ebook en casadellibro.com

Coa publicación deste volume dedicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto
A catalogación do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenación do territorio A Alta Limia , que inclúe un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fóra, por problemas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randín e Vilar de Barrio. A catalogación dos bens inmobles, cunha dobre función de investigación e de protección, tanto desde o ámbito da lexislación patrimonial como urbanística, pódese consultar na páxina, con diferentes campos de búsqueda. A monografía, despois de analizar os obxectivos e metodoloxía do proxecto e de valorar as diferentes etapas históricas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais.