Memoria de actividades

Memoria 2016

Memorias Anteriores

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e avaliación de impacto

A Fundación Barrié, consciente da importancia da xestión do impacto que os seus programas teñen sobre a sociedade, segue unha metodoloxía que se pode resumir nos seguintes puntos:

· Establecemento de obxectivos
· Análise dos axentes e partners implicados
· Medición dos resultados, impactos e indicadores
· Valoración dos impactos
· Seguimento e presentación dos resultados

Acción Social

1.529

Familiares de enfermos de Alzheimer que se beneficiaron do Programa Rede Paraugas Alzheimer dende 2013.

28.573

Alumnos participaron na prevención social nos ámbitos da saúde e condutas infractoras dende 2011 / 6.284 en 2016.

839

Entidades representadas a través de 6 federacións e 1 entidade estatal en Más Social Nacional.

4.221

Persoas atendidas no Programa para reducir o abandono e o fracaso escolar de menores en situación vulnerable / 1.995 en 2016

Ciencia

210

Contactos comerciales realizados desde 2011 / 30 en 2016

366

Participantes en actividades relacionadas coa metodoloxía do Fondo de Ciencia.

274

Profesionais asistiron a xornadas de formación en transferencia de tecnoloxía dende 2010 / 27 en 2016

515

Investigadores participaron nas actividades de desenvolvemento de competencias dende 2012 / 77 en 2016

Educación

3.389

Profesores participaron en xornadas de formación dende 2012 / 100 en 2016

978

Bolseiros compoñen a Asociación de Bolseiros Fundación Barrié.

206.746

Alumnos participaron en actividades educativas dende 1968 / 20.668 en 2016

15.342

Bolsas de estudos concedidas dende 1968 / 144 en 2016

Patrimonio e Cultura

971.652

Participantes en actividades divulgativas e didácticas desde 2009 / 179.223 en 2016

4.185.425

Usuarios da programación cultural dende 1999 / 240.307 en 2016

449.525

Publicacións doadas desde 1966 / 852 en 2016

1.113

Impactos nos medios de comunicación en 2016

Acción Social

1.529

Familiares de enfermos de Alzheimer que se beneficiaron do Programa Rede Paraugas Alzheimer dende 2013.

28.573

Alumnos participaron na prevención social nos ámbitos da saúde e condutas infractoras dende 2011 / 6.284 en 2016.

839

Entidades representadas a través de 6 federacións e 1 entidade estatal en Más Social Nacional.

4.221

Persoas atendidas no Programa para reducir o abandono e o fracaso escolar de menores en situación vulnerable / 1.995 en 2016

Ciencia

210

Contactos comerciales realizados desde 2011 / 30 en 2016

366

Participantes en actividades relacionadas coa metodoloxía do Fondo de Ciencia.

274

Profesionais asistiron a xornadas de formación en transferencia de tecnoloxía dende 2010 / 27 en 2016

515

Investigadores participaron nas actividades de desenvolvemento de competencias dende 2012 / 77 en 2016

Educación

3.389

Profesores participaron en xornadas de formación dende 2012 / 100 en 2016

978

Bolseiros compoñen a Asociación de Bolseiros Fundación Barrié.

206.746

Alumnos participaron en actividades educativas dende 1968 / 20.668 en 2016

15.342

Bolsas de estudos concedidas dende 1968 / 144 en 2016

Patrimonio e Cultura

971.652

Participantes en actividades divulgativas e didácticas desde 2009 / 179.223 en 2016

4.185.425

Usuarios da programación cultural dende 1999 / 240.307 en 2016

449.525

Publicacións doadas desde 1966 / 852 en 2016

1.113

Impactos nos medios de comunicación en 2016


Beneficiarios 2016