Ciencia ou ficción?

Inicio / Educación / Promoción do éxito escolar / Á luz da ciencia / Ciencia ou ficción?

Ciencia ou ficción?

Espectáculo científico del ciclo A la luz de la ciencia que recoge un conjunto de experiencias relacionadas con la ciencia para alumnado de 3º y 4º de ESO y BACHILLERATO.

O cinema, e particularmente o de ciencia-ficción utiliza a ciencia e a tecnoloxía como excusa recorrente para os seus argumentos. Pero, onde remata a ciencia e comeza a ficción?

Durante a charla iremos visionando fragmentos de filmes de todo tipo e descubrindo a través de experimentos aspectos sorprendentes do mundo da ciencia. Comprobaremos que non podemos atravesar paredes (sic), recrearemos néboas cinematográficas utilizando a química ou sufriremos sons que non afectan ao profesorado entre outras temáticas sorprendentes.

Datas:

  • Sede de Vigo: 13 de Decembro de 2016
Co obxectivo de facilitar a comprensión das explicacións e un mellor aproveitamento da actividade recomendámoslle que antes de asistir ao espectáculo realice a unidade didáctica na aula cos alumnos.

É imprescindible asistir á actividade co formulario de autorización de imaxe asinado polos pais/titores.


Unidad Didáctica

CONTIDOS RELACIONADOS