Inicio / Publicaciones / Detalle Publicación

Publicaciones


Diccionario de diccionarios - Versión 3


Diccionario de diccionarios - Versión 3


Recóllese no CD Diccionario de diccionarios a obra lexicográfica de 24 autores, desde Sarmiento (1745) a Elixio Rivas (2001). Contén tódalas obras históricas da lexicografía galega (Rodríguez, Carré, Eladio, Real Academia...) e tamén contribucións, obras dispersas ou inéditas (Aníbal Otero, Pintos, Leiras...) ata facer un total de 40 textos. Os lemas diferentes sobrepasan a cifra de 260.000. Tódolos textos foron etiquetados e indexados para permitir consultas de maneiras moi variadas: por lemas, por sinónimos, por voces en castelán, por autores que aboan unha voz ou por localidades en que se aboan as voces. Iso converte esta obra nunha ferramenta indispensable non só para o especialista en lexicografía, que pode ver sinopticamente, entre outras cousas, o modo de transmisión da información lexicográfica; senón para o investigador, que pode encontrar instantaneamente resposta a múltiples consultas; e tamén, e non menos importante, para o lector curioso. Mesmo un traductor do castelán ó galego pode encontra nela recursos insospeitados. O CD acompáñase cunha guía de uso e unha descrición dos textos incluídos.


Contén en formato dixital a obra lexicográfica de 24 autores

 • 1.Viaje que el Padre Sarmiento hizo a Galicia el año de 1745. Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de diferentes vegetables. Colección de voces y frases de la lengua gallega. Onomástico etimológico de la lengua gallega. Epistolario do P. Sarmiento / M. Sarmiento
 • 2.Ensayo para la historia general botánica de Galicia. Papeletas de un diccionario gallego. Vegetables de Galicia / J. Sobreira
 • 3.Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano / ER
 • 4.Diccionario gallego castellano / F. J. Rodríguez
 • 5.Vocabulario gallego-castellano / J. M. Pintos
 • 6.Diccionario gallego / J. Cuveiro Piñol
 • 7.Diccionario castellano-gallego / M. Valladares Núñez
 • 8.Diccionario gallego-castellano / F. Porto Rey
 • 9.Vocabulario / Manuel Leiras Pulpeiro
 • 10.Diccionario gallego-castellano / Real Academia Galega
 • 11.Vocabulario popular castelán-galego / X. F. Filgueira Valverde e outros
 • 12.Diccionario galego-castelán / L. Carré Albarellos
 • 13.Vocabulario del bable de occidente / B. Acevedo e M. Fernández
 • 14.Algunas adiciones al léxico hispánico. Contribución al diccionario gallego. Contribución al léxico gallego-asturiano.
 • 15.Hipótesis etimológicas referentes al gallego portugués. Voces onomatopéyicas del gallego-portugués.
 • 16.Vocabulario de San Jorge de Piquín / A. Otero
 • 17.Diccionario galego da rima e galego-castelán / J. Ibáñez Fernández
 • 18.Aportaciones léxicas y folklóricas al estudio de la lengua gallega / J. M. Pereda
 • 19.Diccionario enciclopédico gallego-castellano / Eladio Rodríguez González
 • 20.Diccionario galego-castelán e vocabulario castelán-galego / Xosé Luís Franco Grande
 • 21.Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia / M. do Carme Ríos Panisse
 • 22.Freampas I, 2 e 3 / E. Ribas
 • 23.Glosario de voces galegas de hoxe / Constantino García González
 • 24.Nomenclatura vernácula da flora vascular galega / E Losada Cortiñas e outros

 

Edición de Antón Santamarina
Biblioteca Filolóxica Galega

A Coruña, 2003
ISBN: 84-89748-95-0
1 CD-ROM más 1 guía.
Rústica. Tamaño: 24 cm

31.29€

AÑADIR

Recóllese no CD Diccionario de diccionarios a obra lexicográfica de 24 autores, desde Sarmiento (1745) a Elixio Rivas (2001). Contén tódalas obras históricas da lexicografía galega (Rodríguez, Carré, Eladio, Real Academia...) e tamén contribucións, obras dispersas ou inéditas (Aníbal Otero, Pintos, Leiras...) ata facer un total de 40 textos. Os lemas diferentes sobrepasan a cifra de 260.000. Tódolos textos foron etiquetados e indexados para permitir consultas de maneiras moi variadas: por lemas, por sinónimos, por voces en castelán, por autores que aboan unha voz ou por localidades en que se aboan as voces. Iso converte esta obra nunha ferramenta indispensable non só para o especialista en lexicografía, que pode ver sinopticamente, entre outras cousas, o modo de transmisión da información lexicográfica; senón para o investigador, que pode encontrar instantaneamente resposta a múltiples consultas; e tamén, e non menos importante, para o lector curioso. Mesmo un traductor do castelán ó galego pode encontra nela recursos insospeitados. O CD acompáñase cunha guía de uso e unha descrición dos textos incluídos.


Contén en formato dixital a obra lexicográfica de 24 autores

 • 1.Viaje que el Padre Sarmiento hizo a Galicia el año de 1745. Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de diferentes vegetables. Colección de voces y frases de la lengua gallega. Onomástico etimológico de la lengua gallega. Epistolario do P. Sarmiento / M. Sarmiento
 • 2.Ensayo para la historia general botánica de Galicia. Papeletas de un diccionario gallego. Vegetables de Galicia / J. Sobreira
 • 3.Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano / ER
 • 4.Diccionario gallego castellano / F. J. Rodríguez
 • 5.Vocabulario gallego-castellano / J. M. Pintos
 • 6.Diccionario gallego / J. Cuveiro Piñol
 • 7.Diccionario castellano-gallego / M. Valladares Núñez
 • 8.Diccionario gallego-castellano / F. Porto Rey
 • 9.Vocabulario / Manuel Leiras Pulpeiro
 • 10.Diccionario gallego-castellano / Real Academia Galega
 • 11.Vocabulario popular castelán-galego / X. F. Filgueira Valverde e outros
 • 12.Diccionario galego-castelán / L. Carré Albarellos
 • 13.Vocabulario del bable de occidente / B. Acevedo e M. Fernández
 • 14.Algunas adiciones al léxico hispánico. Contribución al diccionario gallego. Contribución al léxico gallego-asturiano.
 • 15.Hipótesis etimológicas referentes al gallego portugués. Voces onomatopéyicas del gallego-portugués.
 • 16.Vocabulario de San Jorge de Piquín / A. Otero
 • 17.Diccionario galego da rima e galego-castelán / J. Ibáñez Fernández
 • 18.Aportaciones léxicas y folklóricas al estudio de la lengua gallega / J. M. Pereda
 • 19.Diccionario enciclopédico gallego-castellano / Eladio Rodríguez González
 • 20.Diccionario galego-castelán e vocabulario castelán-galego / Xosé Luís Franco Grande
 • 21.Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia / M. do Carme Ríos Panisse
 • 22.Freampas I, 2 e 3 / E. Ribas
 • 23.Glosario de voces galegas de hoxe / Constantino García González
 • 24.Nomenclatura vernácula da flora vascular galega / E Losada Cortiñas e outros