Inicio / Publicaciones / Detalle Publicación

Publicaciones


O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980) (EBOOK)


O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980) (EBOOK)


O traballo que hoxe presentamos na Biblioteca Filolóxica Galega da Fundación Pedro Barrié de la Maza é o texto da súa tese de doutoramento. Defendida na Facultade de Filoloxía da USC en setembro de 2005, mereceu para o seu tribunal a puntuación de sobresaliente cum laude e pode entenderse como a culminación de case unha década de estudo dedicada ao galego escrito do período que vai desde os anos da posguerra ata a aprobación da actual normativa oficial.

Serafín Alonso Pintos
Biblioteca Filolóxica Galega
ISBN ebook: 978-84-9752-057-7
Puede adquirir el ebook en casadellibro.com

O traballo que hoxe presentamos na Biblioteca Filolóxica Galega da Fundación Pedro Barrié de la Maza é o texto da súa tese de doutoramento. Defendida na Facultade de Filoloxía da USC en setembro de 2005, mereceu para o seu tribunal a puntuación de sobresaliente cum laude e pode entenderse como a culminación de case unha década de estudo dedicada ao galego escrito do período que vai desde os anos da posguerra ata a aprobación da actual normativa oficial.