Educación

Inicio / Educación

O piar fundamental para o progreso da sociedade

A Educación foi desde os inicios da Fundación Barrié o eixe fundamental de toda a súa actividade. As carencias neste terreo foron identificadas xa por Pedro Barrié como un factor fundamental no atraso económico. Por iso, ao ritmo ademais dunha maior sofisticación da propia sociedade as actuacións iniciais centráronse ao comezo no aspecto máis material: na creación de infraestruturas educativas sobre todo en campos que se consideraron estratéxicos para o desenvolvemento como no seu momento as enxeñerías e as arquitecturas.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 3.389

  Profesores participaron en xornadas de formación dende 2012 / 100 en 2016

 • 978

  Bolseiros compoñen a Asociación de Bolseiros Fundación Barrié.

 • 206.746

  Alumnos participaron en actividades educativas dende 1968 / 20.668 en 2016

 • 15.342

  Bolsas de estudos concedidas dende 1968 / 144 en 2016

CONTIDOS RELACIONADOS