Memoria de actividades

Memoria 2018

Memorias Anteriores

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e avaliación de impacto

A Fundación Barrié, consciente da importancia da xestión do impacto que os seus programas teñen sobre a sociedade, segue unha metodoloxía que se pode resumir nos seguintes puntos:

· Establecemento de obxectivos
· Análise dos axentes e partners implicados
· Medición dos resultados, impactos e indicadores
· Valoración dos impactos
· Seguimento e presentación dos resultados


INDICADORES 2018

Acción Social

6.418

Menores participaron en programas de prevención social.

2.054

Internos en Centros Penitenciarios son beneficiarios de diferentes programas de axuda.

Educación

147.530

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

20.604

Alumnos participaron en actividades educativas.

Patrimonio e Cultura

21.300.000

Consultas online no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

355.315

Usuarios da programación cultural.

Acción Social

6.418

Menores participaron en programas de prevención social.

2.054

Internos en Centros Penitenciarios son beneficiarios de diferentes programas de axuda.

Educación

147.530

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

20.604

Alumnos participaron en actividades educativas.

Patrimonio e Cultura

21.300.000

Consultas online no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

355.315

Usuarios da programación cultural.