Máis Social Conecta

Inicio / Acción Social / Profesionalización do Terceiro Sector Social / Máis Social Galicia / Máis Social Conecta

Máis Social Conecta

Máis Social Conecta quere responder ás necesidades web do terceiro sector independentemente da tipoloxía, dimensión ou estrutura de cada entidade. 

Trátase dunha solución web destinada a cubrir a parte institucional, de comunicación e rendición de contas á que está supeditada calquera entidade do terceiro sector e servir de ferramenta eficaz para a captación de base social (socios, doantes, colaboradores, etc.). Foi creada pola empresa EDISA no marco do Programa Máis Social


Conecta 2


Histórico webs Más Social Conecta


Convocatoria Conecta 2017 (aberta)

VIDEO

Obradoiro Conecta2 de Boas Prácticas en SEO, contidos e analíticas web

Fundación Barrié

CONTIDOS RELACIONADOS